Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

1. Introduktion till att läsa skönlitteratur

Skicka sidan Skriv ut

Lite musik:


I svenskämnet arbetar man en hel del med att läsa olika texter, både faktatexter och skönlitterära texter. I det här avsnittet får du bekanta dig med hur man kan läsa skönlitteratur.

 

Varför ska man läsa skönlitteratur?

Ingen ifrågasätter egentligen poängen med att läsa faktatexter. Det behövs för att man ska kunna ta in information från exempelvis en lärobok, en tidningsartikel eller en rapport. Men skönlitteratur då? Det handlar ju om berättelser, om sagor och myter, alltså sånt som inte är sant, utan påhittat. Varför ska man läsa det?

Det finns många olika sätt att besvara den frågan. Du kanske tycker det är självklart att man ska läsa skönlitteratur, och då funderar du inte mer över den. Men för dig som funderar över varför man ska läsa skönlitteratur presenterar jag här mina tankar i frågan. Det här är mina skäl för att läsa skönlitteratur:

 

1. Läsning av skönlitteratur gör dig bättre på att läsa och skriva

Det här är en ren nyttoaspekt av den skönlitterära läsningen, men det är ett faktum som är tydligt underbyggt av forskning: ju mer du läser, desto bättre blir du på att läsa och skriva. Du blir bekant med ord, meningsbyggnad och formuleringar. Du blir van att se hur en text är uppbyggd, med början, mitt och slut.

Det går att invända mot detta: visst, men det kan man väl lika gärna göra med rent faktatext? Sanningen är dock att indelningen i skönlitteratur och facklitteratur är en konstlad, artificiell indelning. I verkligheten är det svårt att dra en exakt gräns mellan dessa två indelningar av litteraturen. Visst finns det litteratur som främst är inriktad på att underhålla (skönlitteratur) och litteratur som är inriktad på att informera (facklitteratur), men i verkligheten är gränsen suddig. De som skriver faktatexter lånar grepp och tekniker från skönlitteraturen och tvärtom. De flesta är överens om att en roman är skönlitterär, medan en doktorsavhandling är facklitterär. Men sen då? Var går gränsen? Vad anser du själv om t ex en debattartikel? En krönika? Ett reportage? En dokumentärroman? En populärvetenskaplig bok?

Min poäng är inte att hitta någon exakt gräns, utan att visa att gränsen är flytande. Det innebär att för att behärska facklitteratur riktigt bra behöver du också förstå dig på skönlitteratur, och tvärtom.

 

2. Skönlitteratur stimulerar tänkandet och fantasin

Till skillnad från facklitteratur bygger skönlitteratur väldigt mycket på att du som läsare är med och "skapar" texten. Det görs genom att allt inte beskrivs, utan du som läsare får vara med och fylla i hur en del saker ser ut eller vad som händer. Det brukar kallas "att läsa mellan raderna".

En del tycker att det är irriterande med skönlitteratur, just för att allt inte står utskrivet. Det tycker inte jag. Tvärtom tycker jag att det är hela poängen med skönlitteratur, att jag som läsare är medskapande. Det stimulerar min egen fantasi, och tvingar mig ibland att tänka efter och fundera. På så sätt är skönlitteratur ofta utmanande. Jag tänker också på Albert Einsteins ord: "Om du vill att dina barn ska bli begåvade, så berätta sagor för dem. Om du vill att de ska bli mycket begåvade, så berätta ännu fler sagor för dem".

 

3. Skönlitteratur handlar om hur det är att vara människa

Vi människor har alltid försökt förstå oss på både världen omkring oss och oss själva. Det där med att förstå hur världen fungerar har vetenskapen tagit hand om, och vetenskapen har också en hel del att säga om hur människor fungerar. Men vetenskapen kan aldrig hjälpa oss att förstå själva upplevelsen av att vara människa. För det behövs konsten.

Litteratur - berättelser - är den äldsta och mest raka formen av konst. Vi människor har alltid berättat berättelser, för oss själva och för andra människor. Vi berättar om hur världen faktiskt är, hur den skulle kunna vara och hur vi vill att den ska vara. Berättandet är något djupt mänskligt, och om jag vill försöka förstå människor behöver jag ägna mig åt människornas berättelser.

Filosofen Simone de Beauvoir skrev: "Man föds inte till kvinna, man blir det". Jag skulle vilja säga att man inte föds till människa, man blir det. Man blir människa genom berättelser, sina egna och andras. Ta till dig andra människors berättelser genom att lyssna, se och läsa. Berätta dina egna berättelser. Du kanske inte blir visare av det. Men du blir mer människa.

 

Om att läsa dikt

Modell för bokanalys

 

Senast uppdaterad 2010-01-13 07:04