Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

1. Introduktion

Skicka sidan Skriv ut

Den här texten handlar om argumentation. Vi ska här lära oss att analysera argumentation (därav namnet). Om du lär dig att känna igen och analysera argument blir det lättare för dig att ta ställning till vad som sägs i en argumenterande text.

 

Varför ska man lära sig argumentationsanalys?

 

Nästan dagligen stöter vi på argumentation i vardagslivet. I TV och tidningar diskuterar politiker och experter hur stora och små frågor ska avgöras på bästa sätt. Reklamen försöker övertyga oss om att vi måste ha en viss vara. I samtal med vänner och släktingar kan vi själva hamna i situationer där vi argumenterar – det kan vara frågor som vem som ska handla eller vilken tv-kanal man ska titta på. Kort sagt, argumentation är något vi hela tiden använder oss av för att övertyga andra människor om att vi har rätt.

 

Inom skolor, utbildning och forskning används också argumentation. Men i dessa sammanhang ställs högre krav på hur man argumenterar än annars. Det är denna typ av ”akademisk” argumentation som kommer att behandlas här.

Innehåll:

Hur ser en argumenterande text ut?

Hur ser ett argument ut?

Sant och falskt

Giltiga och bärande argument

Starka och svaga argument

Att göra en argumentationsanalys

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2010-08-09 08:39