Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Läsa Argumentationsanalys (fördjupad) 3. Hur ser ett argument ut?

3. Hur ser ett argument ut?

Skicka sidan Skriv ut

Ett argument består av två olika delar: en eller flera premisser(förutsättningar) och en slutsats. En premiss är ett faktapåstående som kan vara sant eller falskt. Slutsatsen är ett påstående som följer ur premisserna. Ett enkelt argument finner du nedan.

 

Argument 2.1

1. Alla hundar har svans.         (premiss 1)

2. Fido är en hund.                  (premiss 2)

--------------------------

3. Fido har svans.                  (slutsats)

 

Argumentet går ut på att visa att Fido har svans. Som bevis för detta sägs att alla hundar har svans och att Fido är en hund. Ofta numrerar man premisserna och slutsatsen för att lättare kunna hänvisa till dem i ett resonemang.

 

Anta att premisserna är sanna: att alla hundar faktiskt har svans och att Fido är en hund. I så fall är det rimligt att acceptera att Fido har svans. Premisserna stöder alltså slutsatsen. Om vi har ett argument där premisserna stöder slutsatsen säger vi att vi har ett välformat argument.

 

Argument 2.2

1. Lisa gillar glass.

2. En del fåglar flyttar söderut under vinterhalvåret.

-------------------

3. Kärnkraft måste avskaffas.

 

I exempel 2.2 verkar premisserna inte hänga ihop med slutsatsen (och inte heller med varandra). Det verkar inte finnas något resonemang bakom, utan snarare som om någon bara slumpmässigt radat tre meningar efter varandra. Om vi har ett argument som detta, där premisserna inte ger något stöd för slutsatsen, är argumentet inte välformat.

 

Försök att själv avgöra om nedanstående argument är välformat innan du fortsätter att läsa.

 

Argument 2.3

1. Alla som har glasögon är närsynta.

2. Läraren har glasögon.

--------------------------------------------

3. Läraren är närsynt.

 

Om du kommit fram till att argumentet i 2.3 är välformat så har du helt rätt. Vi kan reagera på påståendet om att ”Alla som har glasögon är närsynta”, för vi vet att alla med glasögon inte är närsynta.  Men argumentet är fortfarande välformat, för om alla som har glasögon är närsynta, och läraren har glasögon, så stämmer slutsatsen. Det faktum att argumentet är välformat säger ingenting om huruvida slutsatsen är sann. Om du jämför med Exempel 2.2, som inte är välformat, så kan det mycket väl vara sant att kärnkraft måste avskaffas. Men premisserna i 2.2 ger oss inga skäl att tro det, för de stöder inte den slutsatsen.

 

Lägg märke till att ett argument för att vara välformat måste ha minst två premisser. Följande exempel är inte välformat:

Argument 2.4

1. Pelle är en aktiv student.

--------------------------------

2. Pelle kommer att rösta i studentvalet.

 

Det kan naturligtvis vara sant att Pelle är en aktiv student, och att han därför kommer att rösta i studentvalet, men i argumentet är påståendena inte ihopkopplade på något sätt. För att argumentet ska bli välformat måste vi lägga till en premiss:

 

Argument 2.5

1. Alla aktiva studenter kommer att rösta i studentvalet.

2. Pelle är en aktiv student.

-------------------------------------------------------------------

3. Pelle kommer att rösta i studentvalet.

 

Nu är argumentet välformat!

 

Tillbaka till introduktionen

 

Senast uppdaterad 2010-08-09 08:40