Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Läsa Argumentationsanalys (fördjupad) 6. Starka och svaga argument

6. Starka och svaga argument

Skicka sidan Skriv ut

Hittills har vi kunnat konstatera att argument kan vara välformade eller icke välformade. De välformade kan vara antingen giltiga eller bärande. Men att ett argument är giltigt eller bärande innebär inte att det är ett argument som vi bör acceptera. Se på följande exempel:

 

Argument 5.1

1. Alla kaniner kan flyga.

2. Kalle Anka är en kanin.

--------------------------------

3. Kalle Anka kan flyga.

 

Ovanstående argument är giltigt, men det är fortfarande ett dåligt argument, eftersom båda premisser är falska. Det vi hittills fått fram om giltighet och bärighet räcker alltså inte för att vi ska kunna avgöra om ett argument är bra eller dåligt. Vi behöver ytterligare ett villkor: argumentet måste vara starkt. Här nedan ska vi se hur vi kan avgöra om ett argument är starkt. Vi kommer att fortfarande att skilja på giltiga och bärande argument.

 

A. Deduktiv styrka

När du analyserar ett argument och upptäcker att det är giltigt, så måste du därefter granska argumentets premisser. Om du upptäcker att du har goda skäl att tro att de är sanna, så är argumentet bra och du bör acceptera slutsatsen. Denna typ av fungerande argument är deduktivt starka. Tänk på att beläggen för premissernas sanning kan variera från person till person. För att ett argument ska vara deduktivt starkt för en person måste det alltså uppfylla två villkor:

 

1)   Argumentet måste vara giltigt

2)    Det är rationellt för personen att tro att alla argumentets premisser är sanna.

 

 

Kommer du ihåg principen för rationell tro? Om inte, gå tillbaka och repetera kapitel 4!

 

Här är ett exempel på ett deduktivt starkt argument (i alla fall för mig:

 

Argument 5.2

1. Alla svenska statsministrar före 2000 var män.

2. Tage Erlander var svensk statsminister före 2000.

---------------------------------------------------------------

3. Tage Erlander var en man.

 

Ovanstående argument uppfyller båda villkoren för ett deduktivt starkt argument. Det är giltigt, och vi (i alla fall jag) har goda skäl att tro på båda premisserna.

 

Hur starkt är ett deduktivt starkt argument? Det beror på premisserna. Kom ihåg Principen om proportionell tro från kapitel 3! Ett deduktivt starkt argument är bara så starkt som din tro på premisserna. Det innebär att argumentets styrka kan variera från person till person. För mig är argument 5.2 mycket starkt, men det behöver det inte vara för dig.  Det är möjligt att du inte vet vem Tage Erlander var, eller att du är osäker på om alla svenska statsministrar före 2000 verkligen var män. I så fall kan du ta reda på det, för att kontrollera att premisserna verkligen är välgrundade. Innan du har gjort det, är det inte rationellt för dig att tro på slutsatsen.

 

B. Induktiv styrka

För styrk an hos bärande argument är grundtanken densamma som för giltiga argument, men det finns några skillnader.

 

För att ett argument ska vara induktivt starkt för en person krävs det för det första att argumentet är bärande, och för det andra att det är rationellt för personen att tro att alla argumentets premisser är sanna. Följande argument uppfyller de kraven:

 

Argument 5.3

1. Nästan varje dag under 1994 blev en bil stulen någonstans i USA.

2. Den 12 juli 1994 var en dag under 1994.

-----------------------------------------------------------

 

3. Den 12 juli 1994 blev en bil stulen någonstans i USA.

 

Argumentet är bärande, och för de flesta av oss är premisserna välgrundade.

Men det finns ytterligare en sak att fundera på när det gäller bärande argument.

För att se det hälsar vi på vår vän Boris i argument 4.5 igen:

 

1. Boris är student vid Stockholms universitet.

2. Nästan alla som är studenter vid Stockholms universitet röstade.

--------------------------------------------------------------

3. Boris röstade.

 

 

Det här ser ju bra ut: argumentet är bärande, och låt oss anta att du vet att 1 och

2 är sanna. Är då argumentet starkt för dig? Det beror på vad du vet i övrigt om

situationen. Om du inte har någon övrig information om situationen – allt du vet

är vad som står i premisserna – så är det rationellt för dig att tro på slutsatsen.

 

Men anta att du vet något mer än bara att 1 och 2 är sanna. Vi antar att du känner

Boris, och du råkar veta att han inte var i stan när valet ägde rum, och att ingen

som  inte var i stan hade möjlighet att rösta. Under dessa omständigheter är

argumentet inte starkt för dig, eftersom den extra kunskapen gör att slutsatsen

inte är rimlig. Lägg märke till att argument 4.5 fortfarande är bärande, och du

vet fortfarande att de två premisserna är sanna. Men den extra informationen

underminerar argumentet för dig.

 

Vad det här exemplet visar är att det inte räcker att ett argument är bärande och

premisserna är välgrundade för en person; argumentet får heller inte

undermineras av någon extra information personen besitter. Här kommer ett

annat argument:

 

Argument 5.4

1. De flesta popsångare har inte fyllt 40 år.

2. Mick Jagger är en popsångare.

----------------------------------------------------------

3. Mick Jagger har inte fyllt 40 år.

 

Det här argumentet ser bra ut. Om allt du visste om situationen var att 1 och 2 är

sanna, så skulle du ha goda skäl att tro på 3. Men för de flesta undermineras

argumentet av vetskapen att Mick Jagger har varit en popsångare i över 30 år,och därmed är han

nästan säkert äldre än 40 år. För alla som vet det faller

 

argumentet. Men för dem som inte vet det är argumentet starkt.

 

Alltså måste ett argument uppfylla tre villkor för att vara induktivt starkt för en

person:

 

1)   Argumentet är bärande.

2)    Det är rationellt för personen att tro att alla argumentets premisser är sanna.

3)   Argumentet undermineras inte av personens övriga kunskap.

 

Slutligen bör vi också definiera svaga argument. Ett argument är svagt för en person om och endast om:

 

1)   argumentet inte är deduktivt starkt för personen; och argumentet inte är induktivt starkt för personen.

 

Tillbaka till introduktionen

 

Senast uppdaterad 2010-08-09 08:43