Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

8. Sammanfattning

Skicka sidan Skriv ut

Här följer en sammanfattning av den här framställningen:

 

 

Sammanfattning kapitel 1-4

Ett välformat argument består av minst två premisser och en slutsats. Innehållet i premisserna stöder innehållet i slutsatsen.

Ett argument som har en enda premiss, eller har premisser som inte stöder slutsatsen, är ett icke välformat argument.

Det finns olika sorters satser i språket; interrogativa (frågesatser), imperativa (befallningar) och deklarativa (påståenden).

Endast deklarativa satser kan vara sanna eller falska.

Det innehåll en sats uttrycker kallas för proposition.

Korrespondensprincipen (KP1):

En proposition är sann om den beskriver världen som den verkligen

är. En proposition är falsk om den inte beskriver världen som den verkligen är.

Principen om ett sanningsvärde (PES):

Varje proposition är antingen sann eller falsk. Den kan aldrig vara sann och falsk samtidigt.

Principen om rationell tro (PRT):

När beläggen vi har stöder en proposition är det rationellt för oss att tro på propositionen. När beläggen vi har motsäger en proposition, är det rationellt för oss att misstro propositionen. Och när beläggen är otillräckliga är det rationellt för oss att avstå från att bedöma propositionen.

Principen om proportionell tro (PPT):

Det är rationellt att tro på en proposition i proportion till styrkan hos de belägg man har för propositionen. Ju starkare belägg man har för att propositionen är sann, desto starkare bör ens tro på propositionen vara.

Sammanfattning kapitel 5-7

Logisk giltighet:

Ett argument är (logiskt) giltigt om och endast om följande villkor gäller: om alla argumentets premisser är sanna, så är argumentets slutsats nödvändigt sann.

Induktiv bärighet:

Ett argument är (induktivt) bärande om och endast om det inte är giltigt, men slutsatsen förmodligen är sann om alla premisserna är sanna.

Deduktiv styrka:

Ett argument är deduktivt starkt för en person om och endast om det uppfyller följande två villkor:

1) Argumentet måste vara giltigt

2) Det är rationellt för personen att tro att alla argumentets premisser

är sanna.

Induktiv styrka:

Ett argument är induktivt starkt för en person om följande tre villkor är

uppfyllda:

1) Argumentet är bärande.

2) Det är rationellt för personen att tro att alla argumentets premisser är sanna.

3) Argumentet undermineras inte av personens övriga kunskap.

Ett argument är svagt för en person om:

1) argumentet inte är deduktivt starkt för personen; och

2) argumentet inte är induktivt starkt för personen.

Värdering av argument

Välvillighetsprincipen (VP):

När du rekonstruerar ett argument, försök att skapa ett argument som är välformat, har rimliga premisser och inte är underminerat. Med andra ord, försök att formulera ett så starkt argument som möjligt.

A) Skilj ut det som inte är argument

B) Hitta slutsatserna

C) Hitta premisserna

D) Lägg till implicita premisser

E) Bedöm argumentens styrka

 

Senast uppdaterad 2010-08-09 08:46