Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Skriva Utredande text 3. Granskning av vetenskaplig text

3. Granskning av vetenskaplig text

Skicka sidan Skriv ut

Vetenskapliga texter är till för att granskas kritiskt av andra människor. Här är en checklista att utgå ifrån när du läser en uppsats. Du kan också använda den för att kolla av din egen uppsats.

1. Formalia

Finns försättsblad? Är informationen på det klar och tydlig?

Finns innehållsförteckning? Är den klar och tydlig?`

Finns källförteckning? Är den klar och tydlig?

Är fotnoter/källhänvidningar klara och tydliga?

Är själva texten klar och tydlig i språk och struktur?

Obs att det viktiga i formalian är att texten är klar och tydlig, så att läsaren frstår vad det står. Rena skrivfel och felstavningar behöver inte ta upp någon tid/utrymme. Om du gör en opposition kan du bara lämna en lista med sådana saker till uppsatsförfattaren.

2. Syfte, frågor och metod

Är uppsatsens syfte klart och tydligt?

Är frågorna klara och tydliga?

Är det klart vilket material som har använts och varför?

Vilken metod används? Är det tydligt vad den innebär?

3. Resultat

Besvaras frågorna? Uppfylls syftet?

Är de slutsatser som uppsatsförfattaren drar rimliga? Går det att komma fram till andra resultat? Hur och vilka?

4. Helheten

Vad har uppsatsförfattaren lyckats bra med?

Vad är intressant i uppsatsen?

Vad skulle kunna utvecklas?

Vilka oklarheter finns?

Uppsatsopposition/seminarium

På en del gymnasiekurser (och alla högre universitets-/högskolekurser) ingår så kallad uppsatsopposition. Det betyder att du ska läsa någon annans uppsats och komma med synpunkter på den. Någon annan elev läser din uppsats och kommer med synpunkter på den. Ofta presenteras synpunkterna muntligt på ett seminarium, där alla kursdeltagare är med och lyssnar och kan komma med frågor.

 

När du opponerar på en uppsats kan du utgå från checklistan här ovanför. Syftet med en opposition är att du ska lyfta fram vad uppsatsförfattaren har lyckats med i sin undersökning och diskutera resultatet.De eventuella oklarheter och konstigheter som finns i uppsatsen kan du fråga uppsatsförfattaren om, så får han/hon möjlighet att förklara vad han/hon menar eller hur han/hon tänkte.