Svenska 1 2 3

svenska på nätet

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Textbindning

Skicka sidan Skriv ut

Det viktiga när man skriver en text är att texten är sammanhängande. En text måste alltså hålla ihop, vara sammanbunden. Men hur gör man för att en text ska hålla ihop? Det är vad det här avsnittet handlar om.

 

Innehållet: Den röda tråden

För att en text ska vara sammanhängande måste den ha en handling eller ett tema som håller ihop den (en så kallad ”röd tråd”). Jämför med dessa tre exempel:

 

Exempel 1

snåla uppdaterat i Carlsson feberheta på halv morgonen det minusgrader

förbjuden har på i upprop att som bryter

 

Det här är ingen text: det är bara ord radade efter varandra utan inbördes sammanhang.

 

Exempel 2

En bil körde just förbi huset. Bilen som president Kennedy åkte i var svart. Svart

är ett ord med fem bokstäver. Bokstäverna i det kyrilliska alfabetet ser lustiga

ut.

 

Det här påminner mer om en text, för orden är ihopsatta till meningar. Men meningarna har inget egentligt samband med varandra. Likadana ord förekommer i de olika meningarna, men meningarna handlar om helt olika saker. Då är det ingen text.

 

Exempel 3

Många föräldrar är bekymrade över att de har barn som är vänsterhänta, och

funderar ofta på om de inte borde försöka rätta till detta "fel". På detta

svarar de flesta experter bestämt nej. Om en män­niska är bäst på att

använda sin vänstra hand skall man helt enkelt låta henne göra det.

 

Enligt psykologerna kan stark stress vara en bidragande orsak till att man

bör­jar gå i sömnen. Men bilden kompliceras av att det finns många

väldokumenterade fall där sovande människor varit uppe och gått, utan att

någon stress varit inblan­dad.

 

I det här exemplet fungerar varje stycke för sig, men de två styckena handlar om helt olika saker. Den första handlar om vänsterhänthet, den andra om att gå i sömnen. De två styckena har alltså inte något egentligt samband. De utgör inte en text.

 

En grundregel är alltså att en och samma text ska handla om en och samma sak.


Sambandsmarkörer

För att en text ska fungera bra behövs också sambandsmarkörer. Ofta kan det vara bindeord (konjunktioner), till exempel:

 

Och                        därför att

Men                        eftersom

Fastän                        trots att

 

Men konjunktionerna bygger oftast ihop satser med varandra. När vi skriver måste vi också tänka på att bygga ihop styckena tydligt. Både satser och stycken kan bindas samman med hjälp av pronomen och obestämd/bestämd form. Dessa typer av sambandsmarkörer hör till de vanligaste i språket.

Med hjälp av obestämd och bestämd form skapar vi samband i texten, så att det blir tydligt att två meningar handlar om samma sak.

 

Jag såg en bil på gatan. Bilen var röd.

 

I första meningen används den obestämda formen ”en bil” för att markera att jag börjar berätta om något du som lyssnare tidigare inte hört om. I den påföljande meningen används istället bestämd form  ”bilen” för att markera att det är samma bil jag talar om.

 

Samband kan också skapas genom att byta ut orden mot pronomen. Här är ett enkelt exempel:

 

Jag såg en bil på gatan. Den var röd.

 

I det här fallet använder jag pronomenet ”den” istället för bestämd form för att skapa samband mellan meningarna. Bruk av pronomen är ofta ett effektivt sätt att binda ihop texten, men det är viktigt att pronomen används så att det är tydligt vad de syftar på.

 

Här nedan har du ett exempel på en text med tydliga textsamband:

 

Det här avsnittet kommer först att ta upp olika sätt att markera hur texter kommer att disponeras. Därefter går jag igenom de ord som signalerar textdisposition. I slutkapitlet kan den som är intresserad hitta flera hänvisningar till arbeten om textmarkörer.

 

 

Den här typen av textsamband är vanligt i utredande och vetenskapliga texter.

Här nedan är ett exempel på en enklare text, med enklare samband:

 

En lastbil svängde om hörnet. Den tutade på en gammal dam. Den gamla damen hytte med näven.

 

Obs att en text kan innehålla samband utan att för den sakens skull fungera som en text. Se på exemplet nedan:

 

En bil körde just förbi huset. Bilen som president Kennedy åkte i var svart. Svart är ett ord med fem bokstäver. Bokstäverna i det kyrilliska alfabetet ser lustiga ut.

 

Här hänger varje ny mening ihop med den föregående genom att de har ett gemensamt ord. Ändå hänger texten inte samman, eftersom meningarna inte har något som helst samband, utom just det enskilda ordet.

 

Diskutera

Vilka olika sorters textbindning används i de  tre textexemplen ovan?

 

 

Andra sambandsmarkörer

 

Det finns en massa andra ord och fraser som kan användas för att binda ihop en text. Här nedan följer exempel på ett antal olika sådana.

 

Sambandsmarkörer för att markera tillägg

 

Han vann på tipset. Han fick pengar tillbaka på skatten.

 

Han vann på tipset. Dessutom fick han pengar tillbaka på skatten.

 

 • också
 • utöver detta
 • till på köpet
 • vidare
 • förutom detta

·    dessutom

·    för det första/för det andra

 

 

Sambandsmarkörer för att markera övergång

 

Min kusin kommer på besök i morgon. Han har bytt till ett annat arbete som han trivs bättre med.

 

Min kusin kommer på besök i morgon. Han har förresten bytt till ett annat arbete som han trivs bättre med.

 

 

 

 • för övrigt
 • inom parentes sagt
 • i förbigående sagt
 • apropå det

·    förresten

 

 

 

 

 

 

 

Sambandsmarkörer för att markera omformulering

 

Fast jag bara bott här en månad trivs jag väldigt bra. Jag har anpassat mig mycket bra.

 

Fast jag bara har bott här en månad trivs jag väldigt bra. Jag har med andra ord anpassat mig mycket bra.

 

 • alltså
 • för att uttrycka det på ett annat sätt

·    med andra ord

 

 

Sambandsmarkörer för att markera jämförelse/kontrast

 

Hon är inte alls egoistisk. Hon tänker först och främst på andra.

 

Hon är inte alls egoistisk. Tvärtom tänker hon först och främst på andra.

 

 

 • istället
 • däremot

·    tvärtom

·    trots det

·    å ena sidan/å andra sidan

·    i gengäld

·    samtidigt

 

 

Sambandsmarkörer för att markera summering

 

 

Flygresan gick bra. Hotellet var utmärkt. Människorna var underbara. Semestern var mycket lyckad.

 

 

Flygresan gick mycket bra. Hotellet var utmärkt. Människorna var underbara. Allt som allt var semestern mycket lyckad.

 

 

 • när allt kommer omkring
 • sammanfattningsvis
 • på det hela taget
 • överhuvudtaget
 • allt som allt
 • sammantaget

 

 

 

 

Sambandsmarkörer för att markera resultat

 

Hon kunde inte säga när tåget skulle komma. / Ingen var på stationen och mötte henne.

 

Hon kunde inte säga när tåget skulle komma. Därför var ingen på stationen och mötte henne.

 

 • som resultat härav
 • som en följd härav
 • av den orsaken
 • av den anledningen
 • av det skälet
 • för den skull
 • på grund härav
 • med hänsyn till detta

·    alltså

·    följaktligen

·    således

 

 

 

Övningsuppgift

Formulera några egna meningar där du använder några olika sambandsmarkörer!

 

Senast uppdaterad 2010-08-19 09:31