Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Skriva Argumenterande text 3. Bra och dåliga argument

3. Bra och dåliga argument

Skicka sidan Skriv ut

Gå tillbaka till "Vad består en argumenterande text av?"

 

Till skillnad från människor är alla argument inte lika mycket värda. En del argument är bättre andra är sämre. Ofta säger man att bra argument är starka (de har stark övertygande kraft), medan dåliga argument är svaga.

Vad är det som gör ett argument starkt eller svagt? Jo, för att ett argument ska vara starkt måste det för det första vara tydligt kopplat till tesen (dvs vara relevant), och för det andra vara ett argument som du anser dig ha skäl att tro på (argumentet är då hållbart). Låt oss ta några exempel för att förtydliga:

 

Ex 1

Jupiter är en planet. Alla planeter har en diameter större än två meter. Alltså har Jupiter en diameter större än två meter.

 

Här vill skribenten övertyga oss om att Jupiter har en diameter större en två meter. Argumentet är att Jupiter är en planet. Men vad har det med Jupiters diameter att göra? Jo, enligt skribenten har alla planeter en diameter större än två meter. Den informationen blir ett stöd åt argumentet och kopplar ihop det med tesen. Därmed blir argumentet relevant.

 

 

Ex 2

Vi måste avskaffa kärnkraft, för jag gillar fotboll.

 

Tesen är ”vi måste avskaffa kärnkraft” och argumentet är ”jag gillar fotboll”. Skribenten visar dock inte vad hans förkärlek för fotboll har med kärnkraftsfrågan att göra, och därför är det svårt att ta argumentet på allvar. Argumentet är inte relevant.

 

 

Ex 3

Olof Palme mördades 1986, för det står i min historiebok.

 

När det gäller historisk information brukar vi väl ofta acceptera historieböcker, så argumentet bör vara skapligt relevant. Är det hållbart? Har vi skäl att tro på det? Tja, jag har ju det, eftersom jag har tittat i min historiebok och vet att det står där. För din del är det kanske annorlunda; om du inte har tittat i min historiebok så kan ju du inte veta vad som står där, och då bör du passa dig för att utan vidare acceptera argumentet. Du har å andra sidan inte skäl att förkasta det heller; snarare får du vänta med att bedöma argumentets hållbarhet tills du kan kontrollera fakta.

 

Lägg märke till att exempel 3 visar att det kan vara fullt förnuftigt av två olika personer att ha helt avvikande uppfattningar om ett arguments hållbarhet. När du bedömer ett arguments hållbarhet måste du bedöma det utifrån vad du vet om det. En annan person kanske har annan kunskap, och kommer då kanske fram till en annan bedömning än vad du har gjort. Hållbarheten hos argument kan också variera: en del kanske är mycket säkra, medan andra bara är sannolika.

 

Gör en övning i argumentation

 

Gå vidare till "Hur skriver jag en argumenterande text?"

Senast uppdaterad 2009-12-01 18:46