Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Argumenterande text 4. Hur gör jag för att skriva en argumenterande text?

4. Hur gör jag för att skriva en argumenterande text?

Skicka sidan Skriv ut

Gå tillbaka till "Bra och dåliga argument"

 

När du själv ska skriva en argumenterande text kan denna arbetsgång vara bra att följa.


1. Bestäm tesen

När du argumenterar är det viktigt att du har klart för dig vad du vill uppnå. Vad vill du övertyga läsaren om? Det är din tes.

Ex: Det vore bättre med synliga cyklar i trafiken, för då blev det inte så många olyckor.

 

2. Precisera tesen

När vi först uttrycker en åsikt kan den ofta vara lite vagt formulerad. Granska därför din tes och försök precisera den så mycket som möjligt.

Ex: Jag förespråkar att alla ska använda röda cyklar i tät trafik för att öka trafiksäkerheten för cyklister.

 

3. Gör en argumentlista

När du väl har en klar och precis tes är det dags att hitta argument. Gör en lista med argument FÖR din tes, och en annan lista med argument EMOT din tes. Fundera också över vad du har för stöd för dina argument.

 

Ex: Förargument

Röda cyklar syns bättre i trafiken och är därför trafiksäkra.

Stöd 1: Röd är en färg man uppmärksammar.

Stöd 2: Röd är en färg som gör att man stannar upp.

Dessutom är röda cyklar trevliga att se på.

Ex: Motargument

Det är bättre att bygga cykelbanor.

Bemötande: Cykelbanor blir mycket dyrare.

Det är lika trevligt att se på t.ex. gula cyklar.

 

4. Disposition

Nu när du har en tes och argument är det dags att planera textens upplägg, dispositionen. Hur börjar du? Hur slutar du? I vilken ordning ska du ta argumenten?

Det vanligaste sättet att inleda en argumenterande text är att presentera tesen. Tillsammans med tesen finns ofta en kort bakgrund, som sätter in frågan i sitt sammanhang. Det finns förstås alternativa sätt att börja: t ex kan man ställa en fråga, eller redogöra för ett exempel. Oavsett hur du väljer att inleda är det viktigt att du har med tesen i början, så att läsaren vet vad det är du argumenterar för/emot.

Därefter ska du presentera argumenten. En bra princip är att ge varje huvudargument ett eget stycke.

När man presenterar argumenten kan man göra på två olika sätt. Ett sätt är att presentera motargumenten för sig och förargumenten för sig. Ett annat är att saxa för- och motargument: "Å ena sidan... å andra sidan".

Oavsett hur du lägger upp dispositionen i överigt är det bra att börja med att bemöta motståndarens argument och sedan gå över till dina egna argument. Varför? Jo, det skapar en balanserad disposition där du har först tesen, sedan invändningar mot tesen, därefter bemötanden av invändningarna, och till slut argumenten för tesen.

 

5. Texten

Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig. Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument.

Din argumenterande text bör hålla en saklig ton (inga personangrepp). Använd textbindningsmarkörer för att tydliggöra sammanhangen i texten.

Använd hellre jag än man (obestämt pronomen) för att skilja dig från motståndarna och klargöra vem det är som anser något.

Det är ofta en fördel om du uppvisar en nyanserad hållning: erkänn de poänger dina meningsmotståndare har och bemöt dem ärligt och uppriktigt.

 

6. Avslutning

Textens avslutning kan se lite olika ut beroende på hur lång och komplicerad din argumentation är. Men det är nästan alltid en fördel att upprepa tesen i avslutningen. Dessutom är det bra att sammanfatta huvudargumenten. I korta texter kan det kanske räcka att avrunda med det allra viktigaste argumentet för din sak.

 

Gå vidare till "Viktigt att tänka på när man skriver en argumenterande text"

Senast uppdaterad 2010-02-03 10:54