Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Referat och sammanställning 2. Referat: exempel och övning

2. Referat: exempel och övning

Skicka sidan Skriv ut

Här nedan hittar du en originaltext (tidningsartikel), en sammanfattning av artikeln och ett referat av samma artikel. Läs igenom de tre texterna och fundera över följande:

1. Vilken information i originaltexten finns också med i sammanfattningen och referatet?

2. Vilken information i originaltexten finns inte med i sammanfattningen och referatet? Är urvalet vettigt?

3. Vad är det för skillnad på sammanfattningen och referatet?

 

 

Originaltext

En ny jämlikhetsfråga börjar dyka upp i den politiska debatten: ska Sverige ha kvinnlig värnplikt? Under senaste värnpliktskongressen i Skövde blev detta ett hett diskussionsämne. Unga män i 18-årsåldern har länge varit tvungna att inställa sig till s k mönstring. Där har krigsmakten undersökt deras fysiska företräden och psykiska kapacitet. Sedan har den ensidigt beslutat om ynglingen duger och i så fall till vad. Därefter har man krigsplacerat honom, antingen i ett väpnat förband eller i civilförsvaret.

Men nu kan en ändring vara på gång. Överbefälhavaren sa på värnpliktskongressen att han i princip var för att Sverige skulle införa kvinnlig värnplikt. Men han påpekade också, att detta är en "politisk fråga av hög dignitet". Och han tillade: "I förlängningen av ett sådant beslut ser jag en diskussion om det är krigets krav som ska styra kraven på den framtida svenske soldaten eller om vi ska ha en jämn könsfördelning vid intaget.

Om kvinnlig värnplikt införs kommer det att få konsekvenser också för de unga männen. Troligen skulle dubbelt så många som idag slippa sin militära tjänstgöring. Såvida inte försvaret – mitt i alla nedskärningar – får för sig att fördubbla antalet värnpliktiga...

(191 ord)                                                                Ur Länstidningen 2001-04-15

 

Sammanfattning

Senaste värnpliktskongressen hade en het diskussion om kvinnlig värnplikt. Hittills har bara 18-åriga män mönstrat för värnplikt och blivit krigsplacerade. På kongressen sa Överbefälhavaren bland annat att han var för en reform, men tillade att det var en politisk fråga. Han påpekade också att det får bli en diskussion om det är krigets krav eller en jämn könsfördelning som ska styra.

En konsekvens av kvinnlig värnplikt skulle bli att dubbelt så många män som idag skulle slippa värnplikt.

(78 ord)


Referat

I en artikel i Länstidningen den 15/4 –01 står det att senaste värnpliktskongressen hade en het diskussion om kvinnlig värnplikt. Hittills har bara 18-åriga män mönstrat för värnplikt och blivit krigsplacerade. Enligt artikeln sa Överbefälhavaren på kongressen att han var för en reform, men tillade att det var en politisk fråga. Han påpekade också att det får bli en diskussion om det är krigets krav eller en jämn könsfördelning som ska styra.

Avslutningsvis hävdar artikeln att en konsekvens av kvinnlig värnplikt skulle bli att dubbelt så många män som idag skulle slippa värnplikt.

(92 ord)

 

Tillbaka till Referat

Senast uppdaterad 2009-12-08 12:39