Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Referat och sammanställning 5. Sammanställning

5. Sammanställning

Skicka sidan Skriv ut

En sammanställning är en avancerad form av referat. I verkligheten är bara ett referat inte så vanligt, utan i utredande och argumenterande texter använder man sig ofta av sammanställningar istället.

 

En sammanställning innebär att man refererar två (eller flera) olika texter, jämför dem och lyfter fram likheter och skillnader. Det man hittar i jämförelsen kan sedan ligga till grund för ens egna slutsatser.

 

En enkel arbetsgång för att göra en sammanställning kan se ut så här:

 

1. Gör ett referat av varje text som ska ingå i sammanställningen (följ instruktionerna för referat!).

 

2. Sätt ihop referaten i en gemensam text. Du måste då skriva en inledning som presenterar det ämne som de två texterna handlar om, skapa en smidig övergång från referat 1 till referat 2, samt skriva en avslutning där du lyfter fram likheter och skillnader mellan de två refererade texterna.

 

3. Fundera över om det går att formulera om delar av din sammanställning, slå ihop och omorganisera texten.

 

Tillbaka till Referat

Senast uppdaterad 2009-12-08 12:42