Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Referat och sammanställning 3. Checklista för ditt referat

3. Checklista för ditt referat

Skicka sidan Skriv ut

 

När du skrivit ett referat, kontrollera följande punkter. Rätta till innan du lämnar in det.

 

Rubrik: Finns det en passande rubrik till ditt referat?

 

Källa: Finns det en tydlig källhänvisning i början av din text?

 

Referatmarkeringar: Är det tydligt vem som tycker/säger vad?

Omfång: Är referatet kortare än originaltexten?

 

Saklighet: Uttrycker ditt referat samma huvudtanke som originaltexten?

 

Egen åsikt: Har du fått med dina egna åsikter i referatet? I så fall, ta bort dem!

 

Avskrift: Finns det meningar i ditt referat som ser nästan likadana ut som i originaltexten? I så fall, skriv om dem!

 

Citat: Om du använt citat, se till att tydligt markera dem som citat!

 

Tillbaka till Referat

 

Senast uppdaterad 2009-12-08 12:41