Svenska 1 2 3

svenska på nätet

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

4. Citatteknik

Skicka sidan Skriv ut

När man refererar en text är det ibland svårt att göra en vettig omformulering av en viss mening. Originaltexten är helt enkelt så välformulerad att det inte går att formulera det annorlunda. Det kan också vara så att man vill visa andra hur originaltexten är skriven. Då kan man använda sig av citat, det vill säga ordagrann avskrivning av en del av en text.

Följande regler gäller när man citerar en text:

  • Det du citerar ska vara exakt avskrivet av originaltexten. Detta inkluderar även rena felaktigheter! Du får inte rätta t ex stavfel i ett parti du citerar. Om det förekommer sådana fel i det avsnitt du citerar är det bra att markera felet genom ett utropstecken inom hakparentes [!].
  • Allt du citerar ska sättas inom citattecken: "   ".
  • Det är tillåtet att ta bort ord eller delar av meningar i ett långt citat, men varje sådant ingrepp måste markeras med tre punkter inom snedstreck: /.../.

 

Tänk också på att vara sparsam med citat, eftersom citat gör din text svårare att läsa. Använd det bara när du verkligen behöver!

En sista tanke angående citat: så länge du skriver en sakprosatext (t ex argumenterande text eller utredande text, tidningartikel eller krönik osv) är det inte OK att bara citera någon annan. Om du har med ett citat i en text måste du också kommentera citatet. Tala om för dina läsare vad du ser i citatet, vad som är viktigt med det.

 

Tillbaka till Referat

 

Senast uppdaterad 2009-12-08 12:38