Diverse

Invandringens påverkan på det svenska språket

Många olika folkgrupper har flyttat till Sverige genom historien och då gjort stort intryck på det svenska språket. Från vikingatiden där nordborna bosatte sig i andra länder, den estlandssvenska och tyska invandringen under medeltiden, till invandringen under andra världskriget då många människor tvingades på flykt genom Europa. Ännu idag är det många som flyttar till och från Sverige, och vid inflyttningen lär de sig det svenska språket samtidigt som de också påverkar det.

För den som bestämt sig för att bosätta sig i Sverige finns det många villor till salu Stockholm hos Boneo. Här går det att hitta vackra villor i flera prisklasser och stilar. Du kan bläddra i det generöst tilltagna galleriet med många bilder som visar både interiör och exteriör, och se många villor till salu i Stockholm som passar dina behov och önskemål.

Hitta jobb i Sverige

Att hitta ett trivsamt hem är bara en del av flytten till Sverige, det är också viktigt att ha en sysselsättning. Med goda svenskakunskaper är det mycket lättare att få ett jobb i Sverige, därför brukar nyanlända invandrare snabbt vilja lära sig språket. För att snabbt hitta jobb går det också att använda sig av bemanningsföretag som matchar arbetssökande med arbetsgivare, och ger de nyanlända möjlighet att snabbt bygga upp svensk arbetslivserfarenhet.

Invandring och utvandring

Under medeltiden var det många som invandrade till Sverige från Tyskland. Denna invandring utspelade sig från 1200-talet och långt in i modern tid, men var som mest intensiv under 1300-talet. I det svenska språket kan vi än i dag se många tyska ord, som inlånats och berikat vårt språk under flera hundra år. Mellan år 1570 och 1660 var det också många nybyggare från Finland som valde att flytta från sitt hemland till Sverige. Dessa nybyggare benämndes ”skogsfinnar” och livnärde sig medelst på svedjebruk.

Engelskans inflytande

Engelskan har haft en stor påverkan på det svenska språket och idag kan vi se dess inflytande överallt i vårt offentliga rum. Här finns engelska skrivet på skyltar, inkorporerat i svenska meningar med mera. Målet med att använda engelska kan vara att framstå som internationell, eller att stå ut från massan. Även den senaste tidens snabba tekniska utveckling har haft en stark inverkan på vårt språk, där vi använder smartphones och iPads, Siri och TikTok. En lång rad olika tekniska termer har letat sig in i vårt dagliga språk och känns igen av de allra flesta, även av de som inte använder nya appar och ny teknologi i någon högre grad.

En annan faktor som påverkar vårt språk är att många fler nu publicerar sina tankar i skriftligt format på internet, som i sociala medier. Det gör att vi påverkas av varandras språkbruk och snabbt plockar upp nya uttryck och språkliga företeelser. Idag kan vi se en mer långsam grammatisk utveckling, just på grund av att många fler ser grammatiken på internet och att den då hålls mer statisk.