Diverse

Korrekt språk inger förtroende

När vi smsar eller skriver på nätet till våra nära och kära går det ofta rätt snabbt och det är inte helt ovanligt att det blir både stavfel och grammatiska fel. Oftast spelar det ingen roll, och budskapet går vanligtvis fram i alla fall. Men när du som företagare marknadsför dig via text är det mycket viktigt att det bli helt korrekt. Det kan nämligen ha stor påverkan på vilket förtroende dina kunder får för dig och hur effektiv din marknadsföring då blir.

Text som kommunikation

Mycket kommunikation mellan företag och kunder sker i text. Idag handlar det vanligtvis om digitala texter såsom e-post eller sms. Du kan smidigt automatisera din kommunikation med marketing automation som hjälper dig med ett flöde. Med ett automatiskt kommunikationsflöde kommer du spara tid, men också minska risken för mänskliga misstag. Ditt företag kan få bättre resultat med mindre arbete.

Det ett automatiserat kommunikationsflöde däremot inte kan hjälpa dig med är själva innehållet. Ditt företag kan ha ett jättebra budskap att kommunicera ut. Men är inte språket och grammatiken korrekt kommer det att sänka förtroendet.

Det är också viktigt att komma ihåg att du kan behöva använda olika språk beroende på kommunikationskanal. Något som går hem i ett mejl kanske inte alls passar i sociala medier.