Svenska språkets grammatik

Svenska för personer med annat modersmål

Att lära sig svenska för utländska personer är olika svårt och generellt beror svårighetsgraden på graden av besläkning mellan svenskan och språket som de utländska personerna talar. En person som talar ett annat germanskt språk kommer ofta att ha lättare att lära sig svenska än någon som talar ett romanskt språk, och den som talar ett romanskt språk kommer ofta att ha lättare än någon som talar arabiska. Andra faktorer spelar förstås in, såsom motivation, mottaglighet med flera.

Svårigheter torde hur som helst nästan alla ha med det typiska svenska uttalet. I svenskan särskiljer man på vokallängd (kort eller lång), på ett sätt som man inte gör i många andra språk, och att uttala en lång vokal kort kan leda till missförstånd eller rent av oförståelse från en svensk samtalspartner! Om man därtill använder fel ord, som preposition i följande exempel, kan missförstånden bli ganska roliga:

  • Gå långsamt genom väggen! (kort ”ä” i vägen, talaren menade ”tvärsa gatan försiktigt!”)

Ett annat moment som utländska personer har svårt för med svenskan är svenska substantiv, närmare bestämt att lära sig när ett substantiv har t-genus eller n-genus. Det finns i svenskan få regler för att använda på nya ord, vilket gör det nödvändigt att lära sig varje substantiv med dess tillhörande genus, så att man säger rätt form när det behövs.

Det är Skolverket som överser utbildningen i svenska för invandrare i Sverige.

Svårigheter med talad svenska

Svenskan har många olika vokalljud och utan tvekan kommer personen som talar ett annat språk aldrig ha lärt sig något/några av dessa. Olika personer har olika svårt att lära sig alla vokalljud och gör det mer eller mindre framgångsrikt. Med tid och övning brukar det gå i rätt riktning. Många utländska personer tycker också att svenskan har en speciell melodi, ja tycker rent av att det låter som att man ”sjunger” på svenskan. Det har att göra med svenskans typiska satsmelodi. Så kan man betona olika ord i meningen (pröva själv!) ”Jag vill gå till apoteket idag”:

  • JAG vill gå till apoteket idag
  • Jag VILL gå till apoteket idag
  • Jag vill GÅ till apoteket idag
  • Jag vill gå TILL apoteket idag
  • Jag vill gå till APOTEKET idag
  • Jag vill gå till apoteket IDAG

Beroende på vilket ord man betonar, får meningen en helt annan underförstådd mening.