Diverse

Nya ord på svenska

Det svenska språket har minst sagt utvecklats genom tiderna och vi har fått in ett stort antal nya ord som den äldre generationen inte ens hade kunnat drömma om. Svenskan uppmärksammas i stort sett varje år numera och varje år tillkommer det nya ord som kan vara mer eller mindre svårbegripliga. Vi ska sammanställa några nykomlingar och ge en beskrivning av vad de innebär.

Hur orden uppkommer

För det första kan det vara värt att göra en redogörelse för hur dessa nya ord kommer till liv. Naturligtvis har olika kulturer inflytande på det svenska språket men de föds också på grund av världshändelser och nya saker som händer i samhället, inte minst till följd av teknikens framfart. Det finns vissa ord som vi bildar helt och hållet själva, men importerade ord kan utgöra en del också. Det är viktigt att ta till sig det nya språket både i privatlivet och inom yrkeslivet. Detta gäller till exempel om du är ny som chef och har går en ledarskapsutbildning där du lär dig att möta personalen och det nya språkbruket inom både vanliga samtal och i marknadsföringssyfte. Förvisso kan man skaka på huvudet åt somliga ord, men det är ändå bra att veta om deras innebörd.

Nya ord 2019

Under 2017 och 2018 tillkom det en rad ord som blev godkända i svenskan. Under 2019 har dessa utökats till fler. Mikrootrohet, lårskav och flygskam är bara ett fåtal av orden som fått en given plats i det svenska lexikonet. En liten förklaring till dessa ska ges.

  • Mikrootrohet – när en person vänder sig till exempelvis sociala medier och inleder en ”relation” eller en flört med en annan person som inte leder till sexuella handlingar i fysisk form, men som ändå betraktas som ett svek mot partnern
  • Lårskav är när låren helt enkelt gnider sig mot varandra på grund av att du inte bär strumpbyxor eller något som förhindrar uppkomsten av det
  • Flygskam – är precis som det låter, det vill säga att man ur miljösynpunkt bör skämmas för att flyga

Vilka är kriterierna för att införa nya ord?

Det går inte bara att hitta på ett nytt ord och sedan tro att det kommer bli en del av svenskan. För att ord ska godkännas måste de ha fått en viss spridning och vara nya. Ord som blandas samman med andra eller bara har uppkommit tillfälligt, får maka på sig och ge plats åt viktigare ord eller begrepp. Det är Språkrådet som väljer ut de ord som ska in på ”marknaden” och varje år tittar de igenom den lista som kan utgöra en karriär för några av de nya orden. Idag vittnar man särskilt mycket om att digitaliseringen spelar in vid nya ordval, vilket inte är konstigt alls med tanke på hur ofta folk är inne på sociala medier och liknande.