Svenska språkets grammatik

Svenskans passivum

Med passivkonstruktioner kan man ”vända om” en fras som står i aktiv form. Det som krävs för att man ska kunna kalla en fras för ”aktiv” är ett transitivt verb samt ett objekt. Ta till exempel meningen ”jag ser dig.” Denna mening står i aktiv form, och dess passiva motstycke är ”du ses av mig”. Med andra ord tar man objektet i den aktiva meningen och sätter den först i subjektform. Därefter har man på svenskan speciella passivformer, som utmärks av att de slutar på -s (i meningen ”ses”). Prepositionen ”av” inleder den så kallade ”agenten”, som är en objektform av aktivfrasens subjekt. Subjekt och objekt har alltså kastats om!

Läs här om du vill ha en mer ingående blick i svenskans passivum.

Andra exempel för passiva fraser

  • I går träffade jag pilbågstavlan mitt i prick. – I går träffades pilbågstavlan mitt i prick av mig.
  • Han satte ned armborstet på marken. – Armborstet sattes ned på marken av honom.

I vissa fall låter en passivkonstruktion rent av lite löjlig. Det är när man vill betona objektet i en aktiv fras som en passivkonstruktion kan vara bra att använda sig utav. Ofta råder man uppsatsskrivande studenter att använda passivkonstruktioner så lite som möjligt, eftersom man även kan dölja agenten.