Utvalda ordklasser

Svenska prepositioner

Preposition betyder ”före position” och står just innan dessa för att modifiera en annan satsdels (ofta subjektets) relation till dem. De är oföränderliga ord (de böjs alltså inte). Svenska prepositioner skiljer ofta mellan rörelse och befintlighet, till exempel säger man ”jag går till stan” men ”jag är i stan”. Här är det ”till” och ”i” som är prepositioner. Ett annat särdrag som svenska prepositioner har är att ordet därefter alltid har bestämd form.

Klicka här för att lära dig mer om prepositioner.

Bruk av prepositioner

Att lära sig prepositioners bruk i ett främmande språk tar ofta tid, för att prepositioners användningar i denotativ och konnotativ bemärkelse stämmer oftast inte in på samma prepositions användning i ett annat språk. För att visa vad som menas med detta, kan man ta en svensk preposition som ”till”. Man fastställer att denna prepositions huvudanvändning (denotation) är för rörelse mot en destination. Men dess konnotationer är flera: exempelvis kan den inleda ett indirekt objekt ”till dig, till honom et.c.”. Översätter man prepositionens denotativa mening till ett annat språk, kommer man oftast få ett ord som inte stämmer överens med det ord man kommer få om man översätter dess konnotativa mening(ar).