Diverse

Vanliga språkliga fel

I denna artikel kommmer två exempel tas upp som beskriver grammatiska fel som till och med personer med svenska som modersmål eller svenskar själva kan begå.

”Bättre än mig”

Att säga på detta sätt har säkert att göra med att man på engelskan säger ”You are better than me”. På svenskan är det däremot fel att säga så här. Eftersom meningen är en förkortad form av ”Du är bättre än vad jag är”, måste man kunna sätta samma subjektspronomen även i den förkortade varianten. Denna variant är ”Du är bättre än jag.”

”var” eller ”vart”?

Att säga ”vart är du?” är fel. Ordet ”var” använder man vid befintlighet; eftersom ”att vara” – och den därifrån kommande formen ”är” – är ett befintlighetsverb, säger man alltså ”Var är du?”. Om man däremot har att göra med ett rörelseverb, använder man ”vart”: ”Vart är du på väg?”. Observera att verbet här är ”vara på väg”, vilket är ett rörelseverb.

Läs mer om skillnaden på ”var” och ”vart”.

”de” eller ”dem”?

Båda orden uttalas som (dom), och därför är det lätt att falla för misstaget att använda ”de” istället för ”dem” när man skriver, och vice versa. En tumregel: ”dem” används som objekt. Det vill säga, kan man byta ut ”dem” i meningen med ”mig”, ”dig” et.c., så ska man använda detta ord. ”De” används som subjekt. Kan man byta ut ”de” med ”jag”, ”du” et.c., så ska man använda detta ord. Man använder också ”de” oavsett om det är subjekt eller objekt, om det inleder ett syntagm som ”de gula fiskarna”. Man skriver alltså ”Jag ser de gula fiskarna” och inte ”Jag ser dem gula fiskarna”