Diverse

Svenska språket på arbetsmarknaden

Att ha goda kunskaper i svenska ökar chanserna för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Det svenska språket är helt enkelt en nyckel till den svenska arbetsmarknaden. Det är främst nyanlända som har svårt med det svenska språket och regeringen arbetar aktivt med att försöka förbättra och effektivisera språkinlärningen hos utrikesfödda. Genom att utbilda nyanlända i det svenska språket går det att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och på så sätt tvinga undan arbetslösheten vilket i sin tur bygger välfärden starkare. Om du är i början av karriären och letar jobb är Bemanningsföretag en bra kanal in på arbetsmarknaden. Genom att jobba på ett bemanningsföretag som konsult får du en språngbräda i karriären och möjligheten att komma i kontakt med olika företag och uppdrag. Som konsult kan du arbeta med ett heltidsuppdrag eller på deltid som exempelvis ett extrajobb vid sidan av studier. Vid många konsultuppdrag finns möjligheten till överrekrytering. Det är viktigt att komma ihåg att du är anställd av bemanningsföretaget och de ansvarar för att allt fungerar som det ska. Det är bra om det finns en nära dialog mellan arbetsgivaren och dig som konsult. Om du av någon anledning vill byta uppdrag så finns det ofta möjlighet att genom bemanningsföretagets nätverk hitta ett nytt uppdrag.

Arbetsgivare kräver ofta goda språkkunskaper

Det svåra när det kommer till det svenska språket och arbetsmarknaden är att bedöma någons språkliga förmåga. Det är nämligen inte alltid självklart att tester och bedömningar ger en rättvis bild av personen i fråga. Exempelvis finns det risk att göra felaktiga bedömningar om en person har en brytning. Arbetsgivare på svenska arbetsmarknaden vill ofta att de anställda kan göra sig förstådd och exempelvis inom regionerna är det väldigt viktigt för patientsäkerheten att de anställda behärskar det svenska språket. Ofta behöver utrikesfödda något som styrker deras språkkunskaper och många gånger är det lika stora krav på det skriftliga språket som för det verbala. Att kunna svenska är också en säkerhetsåtgärd. Det är exempelvis viktigt att kunna läsa säkerhetsföreskrifter.