Diverse

Lätt eller svårt att lära sig svenska?

Det svenska språket kan verka enkelt att lära sig, men om man frågar en utlänning som kämpar i SFI eller som försöker lära sig några fraser innan semestern hit så kan många svara att det är rena grekiskan. Är svenska lätt eller svårt att få grepp om? Om svaret är ja, vad är det svåraste att lära sig?

Fonetiken

Många som försöker lära sig det svenska språket tycker att fonetiken, det vill säga uttalet, är det tuffaste. Dock kan det vara olika beroende på varifrån man kommer. En tysk som vill lära sig svenska har betydligt lättare med uttalet än en fransman som har en helt annorlunda fonetik i sitt språk. Dock är de flesta överens om att just uttalet kan vara svårt. Det beror på att man i svenskan använder många vokaler och uttalar de flesta orden exakt som de stavas. Det som utmärker en annan svårighet inom svensk fonologi är att det inte finns något direkt standardiserat uttal. Både vokaler och konsonanter kan ha en stor skillnad i uttalet beroende på vissa dialekter och sociolekter man talas. För en person som studerar svenska kan det vara näst intill obegripligt att lära sig.

 

En del utlänningar har sagt att det låter som om en svensk sjunger när hen talar. Håller du med?

Långa ord

I många andra språk som exempelvis franskan eller spanskan har man inte så långa ord som vi har i svenskan. Ord som aldrig verkar ta slut är till exempel finansdepartementet eller Försäkringskassan och så vidare. Om det finns två betydelser i ett ord i andra språk brukar man ofta separera dem med exempelvis en preposition som franskans deoch à. I Sverige sätter vi ihop två olika ord för att beskriva ett enda och det kan orsaka huvudbry för en ovan person. Som ung eller barn i den svenska skolan kan man behöva extra läxhjälp för att både förstå språket och förstå själva läxan. Inte lätt alla gånger!

Ordföljden

Svenskans ordföljd kan vara minst sagt knepig för ett ovant öra. I svenskan envisas vi nämligen med att sätta verbet på en andra plats när vi bildar påståendesatser. Detta är nästan mer regel än undantag att utlänningar gör fel på. Därutöver har vi också som vana att stapla konsonanter i orden och även ord som kommer efter varandra. En person som sedan tidigare inte är bekant med detta kan tycka att det är nästan omöjligt att uttala meningen och undrar om det till och med står rätt i boken.

Relativt lätt grammatik

Ett plus i det svenska språket är emellertid att grammatiken är ganska lätt att lära sig. Har man redan lärt sig engelska så är svenskan inte alltför knepigt att komma underfund med. Annat är det i franskan, där grammatiken är vansinnigt svår innan man har fått kläm på den.