Diverse

Svenska – vårt språk

Att behärska det svenska språket ger dig oändliga möjligheter, såväl privat som yrkesmässigt. I dag talas det om att det pågår en språklig degeneration i vårt samhälle och människor oroas över språkets utveckling. Kanske känner du igen dig i att du förlagt ditt språk till förmån för internets något enkla men ack så trista uttryckssätt?

Du kanske glömmer bort dig och minns plötsligt inte vad den korrekta svenskan är? Om du har problem med det svenska språket, finner det tråkigt, jobbigt eller rentav svårt så finns idag tjänster som underlättar vid exempelvis studier, tjänsten läxhjälp finns att få om man upplever att grammatiken och satsradning sätter käppar i hjulen för att nå din fulla potential när du försöker uttrycka dig.

Svenska är dock mycket mer än grammatik och meningsuppbyggnad, det är en av hörnstenarna i vårt samhälle och utan språk hade vi inte varit ens i närheten av där vi är i dag. Det har möjliggjort för sociala kontakter och en utveckling som tagit oss till både en förenklad vardag och stora upptäckter. Vi knyter an genom språk, en gemenskap uppstår oavsett åsikter, släktskap eller ekonomi, det går inte att bortse ifrån att språket till stor del är kittet som håller ett samhälle samman.

Hur vi talar och skriver ger oss, måhända orättvist, en bild av hur människor är, oavsett om det stämmer eller ej. I ett CV kan stor vikt fästas vid att det är någorlunda korrekt skrivet eller om du har slarvat dig igenom texten och det kan vara avgörande för huruvida du får drömjobbet eller inte. Vissa kan tycka att det är cyniskt men ett hastigt skrivet e-post kan uppfattas både som nonchalant och arrogant och göra ett dåligt intryck på mottagaren.

I vår vardag kanske inte lika stor vikt fästs vid om vi kan slänga oss med fina ord eller tyda kanslisvenska men det är en tillgång för alla människor att besitta en viss kunskap i hur vi uttrycker oss, både i tal och skrift och hur det kan uppfattas, och-missuppfattas.

Kanske är du begränsad i språket och vill ta en genväg för att slippa nöta verb, adjektiv och substantiv eller bara tycker att det inte spelar någon roll? Tänk om och hitta t. ex just din skrivkraft. Vad får dig att vilja skriva och upptäcka det svenska språket? Är det musik, eller kanske poesi? Är det talet på bröllopet som du oroar dig över eller jobbet du gärna vill ha? Om du har medicinska begränsningar finns många hjälpmedel att köpa eller låna.

Att hålla svenska språket aktuellt och levande är ytterligare en anledning att vårda det. Att inte ta för givet den enorma källa av ord och historia som givits oss och som förhoppningsvis får förbli levande, just genom dig.