Diverse

Använd rätt svenska i arbetet

Att använda sig av rätt sorts svenska i arbetet är viktigt. Oavsett om man arbetar på en fritidsgård, en myndighet eller i en mataffär är det av högsta vikt att man tänker på hur man använder språket. Rätt ord och tonfall är väsentligt för att man ska bemöta tonåringar, chefer eller kunder på rätt sätt. På vissa arbetsplatser kan man använda en svenska med många slangord medan man på andra arbetsplatser måste använda en formell svenska. Det är helt enkelt högst relevant att anpassa sig efter det sammanhang man befinner sig i på jobbet.

Företagare med formell svenska

Att behärska en formell svenska är extra viktigt om man driver ett eget företag. För att kunna kommunicera med sina medarbetare, leverantörer eller uppdragsgivare på ett rakt, direkt och professionellt sätt är det bra att kunna hantera den formella delen av svenskan. Såväl i muntlig som skriftlig kommunikation bör det undvikas att använda för mycket slang och otydliga satser.

Om man vill ansöka om finansieringshjälp för sitt företag hos Capcito bör ens ansökan vara av formell art snarare än slarvigt skriven. Då upplevs företaget som mer ansvarstagande och seriöst. Det samma gäller vid all kontakt utanför företaget. Det är helt enkelt dags att lära sig formell företagssvenska.

Lärare bör hänga med i språkets utveckling

Om man arbetar som lärare på en skola är det extra viktigt att veta hur man ska använda språket på sin arbetsplats. Det fungerar knappast att prata formellt med barn och tonåringar. Här är det istället viktigare att komma ner till deras språkliga nivå och använda lättare ord och meningar. Att använda slang på en sådan arbetsplats kan vara godkänt om det används i ett naturligt sammanhang och för att vinna respekt av elever.

Det ska dock inte användas i sådan utsträckning att man som lärare uppmuntrar användning av slang. Det är helt enkelt en fin balansgång mellan att använda ett så bra språk som möjligt samtidigt som man befinner sig på ungdomarnas språkliga nivå.

Bemöt alla kunder rätt

Om man arbetar med ett serviceyrke i en affär är det bra att ha koll på alla former av svenska som kan förekomma i butiken. När man talar med äldre används en språkform och när man talar med yngre används en annan form. Det är helt enkelt viktigt att kunna anpassa sitt sätt att tala beroende på vilken kund man för tillfället talar med. På så sätt kan alla kunder känna sig sedda och välkomnade till butiken.

Att prata med rätt sorts språknivå och rätt mängd slang kan kännas som en djungel. Det är dock bra att öva på. På så sätt kan du alltid känna dig språkligt självsäker när du pratar svenska – oavsett vem du pratar med.