Svenska språkets grammatik

Svenskans passivum

Med passivkonstruktioner kan man ”vända om” en fras som står i aktiv form. Det som krävs för att man ska kunna kalla en fras för ”aktiv” är ett transitivt verb samt ett objekt. Ta till exempel meningen ”jag ser dig.” Denna mening står i aktiv form, och dess passiva motstycke är ”du ses av mig”. Med andra ord tar man objektet i den aktiva meningen och sätter den först i subjektform. Därefter har man på svenskan speciella passivformer, som utmärks av att de slutar på -s (i meningen ”ses”). Prepositionen ”av” inleder den så kallade ”agenten”, som är en objektform av aktivfrasens subjekt. Subjekt och objekt har alltså kastats om!

Läs här om du vill ha