Diverse

Svenskans språkrötter

Det finns idag ungefär 6 000 olika språk som talas globalt och i Sverige pratas det svenska som första språk. Språket beräknas pratas av ungefär 10 miljoner invånare men det pratas även i länder som Finland, där en minoritetsgrupp pratar det som modersmål.

Att svenska språket tillhör de skandinaviska-språken är det många som vet, framförallt då andra nordiska språk såsom norska och danska är närbesläktade. Intressant nog glömmer många bort isländskan som även den är besläktad med svenskan men på längre håll än exempelvis norskan. Det beror dels på att människor i Island blev isolerade under hundratals år medan det svenska språket inte var lika isolerat. Detta skedde framförallt då Sverige var ett land med andra kolonier och att människor från olika delar av Tyskland, Danmark och övriga Europa influerade språket. Dock är svenskan inte bara en del av de skandinaviska språken, utan språket är släkt med andra germanska språk såsom tyska, holländska och engelska. Det betyder bland annat att det finns många ord som har en gemensam förfader. Det syns tydligt på vissa ord såsom svenskans hus, eller tyskans haus och den angliserade versionen house.

Fornengelska var däremot mer lik de övriga germanska språken då ord som Beorn och Björn är snarlika men sedan förändrats till dagens Bear. Inte heller finns många liknelser mellan resources, staffing med Bemanning Stockholm då det skiljer sig starkt. Dock finns många liknelser i språken men det är framförallt tyskan som idag är närmare svenskan. På långt håll är svenskan även besläktat med andra indo-europeiska språk såsom franska.

Hur länge har svenskan funnits?

Det finns olika teorier om svenskans ålder men generellt brukar språkforskare säga att det har pratats i ungefär tusen år med olika regionala variationer. Tidigare pratade befolkningen som bodde i Sverige ett språk som kallades för urnordiska. Detta språk är den gemensamma roten till de skandinaviska språken. Det betyder alltså att människor i Skandinavien pratade ett språk som alla förstod och var gemensamt. Dock är det ingen människa idag som skulle förstå detta språk, då varken urnordiskan eller svenskan som pratades på 700-talet liknar språkbruket idag.

Ännu en intressant fakta är att svenskan idag använder sig av det latinska alfabetet men har behållit bokstäver som Å, Ä och Ö. Dessa tre tecken kommer från tyskans ä och ö. Gemensamt för de övriga skandinaviska språken är å-et. Även bland finlandssvenskar har det svenska språket bevarats men med finska influenser, vilket är ganska självklart då människorna haft nära kontakt med andra finländare under hundratals år. Det sägs att språket började talas på 1100-talet och låter idag något annorlunda från svenskan som talas i Sverige. Det finns nästan 300 000 svensktalande människor i Finland och de pratar med en unik dialekt som inte är lik den svenska. Dessutom uttalar de orden på ett annorlunda sätt och förkortar även vissa ord såsom måst från måste.