Diverse

Etymologi och interjektioner

I denna artikel kommer några vanliga ords och uttrycks etymologi samt interjektioner som ordklass att diskuteras.

Kanske

När man säger ”kanske” tänker man med säkerhet inte på att det är en sammandragen form av orden ”kan” och ”ske”.

Fungera

Detta ord har sitt ursprung i sin föregångare, ”funktionera”. På tyska heter fungera ”funktionieren” och dess svenska motpart har med åren blivit till just ”fungera”.

Interjektioner

Interjektioner, även så kallade utropsord, är ord som uttrycker känslor till interlokutören. Om man till exempel säger ”aj!” så menar man kanske ”det där gjorde ont!”, men förkortar det till just ”aj!” av instinktiva skäl. Andra exempel på interjektioner är:

  • oj! – uttrycker överraskning, som i ”det var ju en överraskning!”
  • fy! – uttrycker vämjelse, som i ”vad äckligt (det var)!”
  • usch! – synonym till ”fy!”
  • nähä! – uttrycker överraskning, som i ”det hade jag aldrig trott!”
  • hjälp! – uttrycker ”jag behöver bistånd/hjälp!”
  • pang! – uttrycker till exempel ”jag skjuter dig på låtsas!”
  • ja! – uttrycker till exempel ”det är så det är!”

Läs mer om interjektioner här genom att klicka på länken.

Ordet ”Välkommen!” är sedan dess att det förlorat imperativverbet ”var” – från ”vara” också ett utropsord och uttrycker frasen ”Var välkommen!”.